Khaki Mosaic Jar

78.00

Available To Order

SKU: DPH-049-023-01

Khaki Mosaic Jar / Dimensions: H: 380mm Dia: 260mm

Description

Khaki Mosaic Jar / Dimensions: H: 380mm Dia: 260mm