Khaki Jar (Medium)

40.00

    Phone 01-2948932 To Enquire

Available To Order

SKU: DPH-049-033-03

Khaki Jar (Medium) / Dims: H: 265mm Dia: 140mm

Description

Khaki Jar (Medium) / Dims: H: 265mm Dia: 140mm